Teach Sheáin Néill

Forbairt ar Theach Sheáin Néill

 

Is ea atá i gceist leis an tionscadail seo ná le athchóiriú a dhéanamh ar theach den sean déanamh i.e. ‘Teach Sheáin Néill’ agus úsáid a bhaint as mar ionad oidhreachta agus foghlamtha. Tá léas 30 bliain daingnithe go dleathúil ag Áislann Rann na Feirsde Teoranta ar theach Sheáin Néill i láthair na huaire. Tá tábhacht ar leith bainteach le teach Sheáin Néill ó thaobh stair shóisialta Rann na Feirste de ar an ábhar gur teach mór áirneáil a bhí ann agus ba ann a rugadh agus a tógadh na seanchaithe aitheanta mar atá Micí Sheáin Néill Ó Baoighill, Áine Sheáin Néill agus Bidí Sheáin Néill. Tá sé ar intinn againn an teach seo a thabhairt chun beatha arís agus úsáid a bhaint as mar chuid dár bplean i bhforbairt  earnáil na turasóireachta chultúrtha. Tá sé mar sprioc ag Áislann Rann na Feirste pacáistí ‘Saoire Turasóireacht Chultúrtha’ a chur ar fáil mar fhorbairt ar an tseirbhís sin atáthar a chur ar fáil i láthair na huaire. Ar an ábhar sin, feictear dúinn go bhfuil féidearthachtaí fiontraíochta agus fostaíochta bainteach leis an togra seo agus tá sé ag cur go mór le spriocanna na hÁislainne le fostaíocht áitiúil a chruthú agus ar n-oidhreacht a chur ar lámh shábhála do na glúnta atá le theacht.

Tá cead pleanála anois faighte le tabhairt faoi obair chóiriúchán ar Theach Sheáin Néill.

Is deis iontach í seo do bhunadh an bhaile leis an teach iomráiteach seo athabhairt chun beatha aríst agus beifear ag tabhairt faoin togra seo gan mhoill.

Bheadh muid fíorbhuíoch ach cluinstin ó nduine a mbeadh suim acu páirt a bheith acu sa togra beag seo. Fáilteofar fosta roimh aon eolas, ábhar, scéáltaí ná grianghraifeanna atá bainteach le Teach Sheáin Néill