1/8

Fáilte go hÁislann Rann na Feirste

 

Is comhlacht pobalbhunaithe, neamhbhrabúis é Áislann Rann na Feirste Teoranta, le stádas carthanachta agus ar an ábhar sin is iad cúraimí pobail agus teanga, na cúraimí is tábhachtaí agus is mó atá orainn.

 

Bunaíodh coiste ‘Togra Rann na Feirste’ in 1997 agus daingniú deontais chaipitil ó  IFI, Údarás na Gaeltachta, Roinn na Gaeltachta agus MFG in 2007 le hionad pobal a chur ar fáil do bhunadh Rann na Feirste. Le linn feachtais tofa airgid d’éirí leis an choiste thar €320,000 eile a thógáil. Is páirt thábhachtach í an cultúr an dúchas agus an teanga i bpobal Rann na Feirste agus beifear ag súil go mbeidh gníomhaíochtaí na hÁislainne lárnach i gcaomhnú agus ag  forbairt na ngnéithe sin. Tá an Áislann féin tógtha i ‘bPáirc Sheáin Néill’ mar a thugtaí air agus cé gur fosclaíodh í i Meitheamh 2010 rinneadh í a oscailt go hoifigiúil ar an 21 Deireadh Fómhair 2011. Is féidir a rá gan amhras anois go bhfuil páirt lárnach a imirt ag Áislann Rann na Feirste i saol an phobail agus na pobail atá buailte linn.

Béidh na ranganna seo a leanas ag toiseacht gan mhoill ag bráth ar éileamh:- Ceangal Cuileog, Ranganna Cniotála, Cróiseála & Fuala agus Ranganna Gaeilge. Cuir scairt orainn anseo san Áislann ag 07495 62222 má tá suim agat rang a ghlacadh nó scileanna úra a fhoghlaim agus ag bráth ar éileamh béidh muid abalta na ranganna a reáchtáil.

ÁISEANNA
I measc na n-áiseanna tá an Halla Mór agus an stáitse. Tá seo fóirsteanach le haghaidh imeachtaí spóirt chomh maith le ceolchoirmeacha agus drámaíocht. Tá córas fuaime d’ard chaighdeán agus córas solas insuite chomh maith...
Tuilleadh Eolais

.RANGANNA REATHA

I láthair na huaire is féidir leat a bheith ar do shuaimhneas ar feadh cúpla uair a chloig i rang Ióga le Nóra Graham achan mhaidin Dé Céadaoin. Achan oíche Luain tá oíche Jeighbheáil agus Line Dancing

ar siúl nó más fearr leat, tá ranganna damhsa Sean nóis achan Déardaoin…Tuilleadh Eolais

CLUB ÓIGE RANN NA FEIRSTE
Tá an Club Óige ag feidhmiú faoi scáth ‘Óige na Gaeltachta’ agus dhéanann sé freastal ar pháistí idir 8 mbliana d’aois agus 13. Tá an club lonnaithe san Áislann agus bíonn réimse leathan d’imeachtaí spóirt agus caitheamh aimsire ar siúl ann le linn na bliana…
Tuilleadh Eolais

NAÍONRA RANN NA FEIRSTE
Le beirt mhúinteoir lán cháilithe tá an Naíonra lán Ghaelach seo ag feidhmiú faoi scáth ‘Comhar Naíonraí na Gaeltachta’. Bíonn sé foscailte ón 9.00am dtí 12.30pm Luan go hAoine. Tá sé tábhachtach áit a chur in áirithe ar an ábhar go bhfuil ráchairt mhór air...
Tuilleadh Eolais

SEOMRA TAE
Buail isteach, déan do chomhrá agus bíodh cupa tae nó caife agat agus b’fhéidir rud inteacht milis lena chois.  Tá an seomra tae foscailte ó 9.30 am dtí 1.00 pm Luan go hAoine…
Tuilleadh Eolais

URRAITHEOIRÍ/MAOINITHEOIRÍ